Forside   |    Sådan handler du hos os    |     Forretningsbetingelser    |     Afhentning    |    Kontakt    |   Cookies
Du er ikke logget på.
Login
Opret brugerprofil


Varer i kurv (0)


 


FORRETNINGSBETINGELSER Udskriv

– ved køb af brændestakke samt sankebrænde via Naturstyrelsens hjemmeside.

KØB AF BRÆNDESTAKKE OG SANKEBRÆNDE
PRISER OG RABAT
OPMÅLING
FORBEHOLD FOR PRISFEJL OG TASTEFEJL
BETALING
SALGSKVITTERING
INGEN LEVERING
AFHENTNING
OPARBEJDNING
HUSK: MILJØRIGTIG KÆDESAVSOLIE
HUSK: SIKKERHEDSUDSTYR
FORTRYDELSESRET
REKLAMATIONSRET
PERSONDATAPOLITIK
  • COOKIES
  • LOGSTATISTIK

DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER


KØB AF BRÆNDESTAKKE OG SANKEBRÆNDE

OBS. Du kan ikke købe tørt eller kløvet brænde på www.naturstyrelsen.dk.

På www.naturstyrelsen.dk kan du købe FSC og PEFC miljøcertificerede brændestakke.

Brændestakkene står ved en skovvej som du kan køre til og indeholder brændestykker der alle er typisk 2 meter eller 2,75 meter lange. Men vi sælger brændestakke på op til 5 meters længde.

Fra Naturstyrelsens FSC og PEFC miljøcertificerede skove kan du endvidere købe sankebrænde. Sankningen kan såvel vedrøre på forhånd fældet træ som stående træ.

Du skal selv afhente brændestakkene og/eller sankebrændet og skære træet op til brænde.

Når brændet afhentes i skoven skal du medbringe salgskvitteringen og den skal sættes synligt i bilens forrude (ellers risikerer du en bøde, idet vore folk ikke kan se, at du har lov til at køre ind og hente brænde).

Hver brændestak og/eller sankebrænde du kan købe på www.naturstyrelsen.dk er unik forstået på den måde, at der bl.a. er forskel i den mængde et effekt indeholder, tykkelsen på de enkelte træstammer og hvor effekterne befinder sig.

Træet i brændestakkene er vådt. Der gives ingen garanti for fugtighedsprocent. Når du har savet og kløvet træet i brændestakken, bør det tørres 1 til 2 år, før du bruger det i f.eks. en brændeovn.

Ved køb af en brændestak med en specifik træart som f.eks. bøg kan stakken indeholde op til 10 % træ af en anden træart f.eks. birk.

Ved køb af en brændestak med en specifik dimension f.eks. 7 til 40 cm kan stakken indeholde op til 10 % træ der er tykkere.

Når du køber brændestakke og/eller sankebrænde på www.naturstyrelsen.dk indgås aftaler på dansk.

Det er muligt når du er logget på websitet som kunde, at se dine tidligere ordrer. Det ses under ”Se din historik”, i den øverste vandrette og orange menu.


PRISER OG RABAT

Naturstyrelsen opmåler brændestakke ved hjælp af fotoopmåling. Det er en opmålingsform der opmåler den faste træmasse uden luft, med andre ord: "Du betaler kun for det træ du får – ikke for luften imellem stammerne."

Handelsenheden hedder ”kubikmeter fastmasse” – forkortet KFM. Forholdet imellem KFM og rummeter svinger fra stak til stak. Jo tykkere, jo mere ret og velstablet træ – jo mere træ pr. rummeter. (Der er typisk 55-65% KFM pr rummeter, eller 1,5-1,8 rummeter pr KFM.)

Alle priser er incl. moms, for sankebrænde på skovbunden og for brændestakke stående ved bilfast vej i skoven. Træet er ikke savet og kløvet. Træet kan ikke leveres. Rummeter prisen varierer idet der er forskel på hvor tæt træet er stablet.

Priser:

Der henvises til de aktuelle priser og rabatsatser, som fremgår under ”Priser” på brændebutikkens forside.


OPMÅLING

Naturstyrelsen er gået over til foto-opmåling af alle brændestakke. Den ny metode er lagt an på måling af volumen af hvert enkelt stykke træ i brændestakken samt de stammer (strøer), som stakken er lagt ovenpå. Fordelen for dig er, at der altså er tale om opmåling af den faste træmasse i brændestakken uden den luft, der er mellem de enkelte stykker, med andre ord:

Du betaler kun for træet - ikke for luften imellem stammerne

Den nye handelsenhed hedder "kubikmeter fastmasse" - forkortet KFM. Fastmasseprocenten for almindelige brændestakke svinger fra 55 % til 65 %. Jo mere tykt, ret, velstablet træ der er i brændestakken, jo højere fastmasseprocent. Et eksempel: En stak på 10 rummeter med fastmassetal 0,60 indeholder 6 kubikmeter fastmasse (KFM).

Sankebrændets volumen er skønnet ud fra de objektive mål og kriterier der er tilgængelige. Stammetykkelse, længde, antal m.v. Volumen er opgjort i Kubikmeter Fast Masse (Kfm).

Når du køber én Kubikmeter Fast Masse får du ca. 1,4 – 1,5 rummeter håndstablet brænde (savet på ca. 30 cm og kløvet).

Omregningsfaktoren er 70% - d.v.s. at der er 70% Kubikmeter Fast Masse i en håndstablet rummeter brænde.


FORBEHOLD FOR PRISFEJL OG TASTEFEJL

I forbindelse med dit køb af brænde på www.naturstyrelsen.dk tager Naturstyrelsen forbehold for at der kan optræde tastefejl og prisfejl.

Det vil sige, at hvis det drejer sig om en åbenlys fejl, og forbrugeren burde have indset dette, vil Naturstyrelsen kunne kræve sig løst fra aftalen, jfr. Aftalelovens §32.


BETALING

Ved køb af brænde på www.naturstyrelsen.dk kan du som privatperson eller virksomhed betale med:

  • Dankort
  • Visa-Dankort

Vi tager ikke gebyr, når du betaler med disse betalingskort.

Når du gennemfører en online betaling med betalingskort, er du altid sikret mod misbrug. Du har nemlig mulighed for at afvise betalingen, når du modtager din betalingsoversigt.

www.naturstyrelsen.dk benytter vi SSL (Secure Socket Layer). Det gør vi bl.a. fordi du ikke har en selvrisiko i tilfælde af, at dit kort skulle blive misbrugt på en netbutik, der benytter SSL (Secure Socket Layer) i deres betalingssystem. Dermed er du faktisk bedre sikret end i den fysiske verden, hvor du har en selvrisiko på 1.200 kr., hvis dit dankort misbruges ved brug af pinkode.

De data, du oplyser i forbindelse med et online køb betalt med betalingskort, er krypterede (SSL). Det er altså kun PBS, der kan læse dem. Hverken netbutikken eller andre har mulighed for at læse dataene.

Beløbet hæves på din konto i forbindelse med at vi mailer dig en salgskvittering. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

Offentlige institutioner og større grossister der ønsker at købe brænde hos Naturstyrelsen, henvises til at kontakte Driftscenteret, på netbutik@nst.dk eller telefon 72 54 30 00 alle hverdage mellem 10.00 og 11.00, dog undtagen onsdag og lørdag.


SALGSKVITTERING

Når du har købt en eller flere brændestakke og/eller sankebrænde på www.naturstyrelsen.dk sender vi dig som mail en kvittering for købet, samt et kort over det købte brændes placering i skoven.


INGEN LEVERING

Vi påtager os IKKE at levere brændestakke fra skoven hjem til dig eller formidle kontakt til en vognmand.

Vores erfaring er, at de fleste af vores kunder bestiller en vognmand til at køre brændestakken hjem i fuld længde. Men du må også godt selv hente træet i skoven med en trailer.


AFHENTNING

Brændet er ude i skoven påført et effektnummer, der entydigt identificerer den enkelte brændestak og sankebrænde. Effektnummeret fremgår af din kvittering. Nummeret er malet med spray på brændet. Hvis du ikke henter alt dit brænde på én gang, er det en god idé, at lade den stamme med nummeret på, blive liggende som den sidste. Så kan brændet identificeres.

AFHENTNINGSFRIST: 3 måneder fra købsdatoen.

Brændet er klar til afhentning fra du har købt det her på naturstyrelsen.dk og kan hentes fra købsdatoen og 3 måneder frem.

RISIKOEN overgår til køber 8 dage fra købsdatoen.

Du bekræfter ved købets indgåelse at ”levering” anses for sket når afhentningen af brændet påbegyndes, dog senest 8 dage efter aftalens indgåelse dvs. fra du køber brændet på naturstyrelsen.dk. Er det købte brænde ikke afhentet indenfor senest 8 dage efter aftaleindgåelsen foreligger der fordringshavermora, hvilket betyder at levering anses for sket samt at risikoen overgår til dig som køber.

Har vi ikke hørt fra dig inden 3 måneder, så prøver vi at sælge brændet til ny køber. Vi kan dog ikke garantere, at dette kan lade sig gøre.


OPARBEJDNING

Du må skære og kløve det købte brænde i skoven. Men af hensyn til skovens øvrige gæster, andre aktiviteter og naboer må du kun hente og oparbejde brændet:

Hverdage fra 7 til 18
(dog ikke helligdage)

Lørdage 7 til 14
(dog ikke helligdage)

OBS! Du kan med andre ord ikke hente og oparbejde brændet i skoven på søndage og på helligdage.

Kørsel skal ske ad kortest mulig vej. Husk at lukke eventuelle bomme efter dig – både ved ind- og udkørsel.

Når brændet afhentes i skoven skal du medbringe salgskvitteringen og den skal sættes synligt i bilens forrude (ellers risikerer du en bøde, idet vore folk ikke kan se, at du har lov til at køre ind og hente brænde).

Husk at tage hensyn til skovens øvrige publikum og kør forsigtigt.

KØRSEL I BEVOKSNINGERNE:
Kørsel med traktor, ATV eller anden form for motoriseret køretøj er ikke tilladt inde i skovbevoksningerne.
I særlige situationer, kan du ved henvendelse til Naturstyrelsens lokale enhed eventuelt opnå dispensation fra ovenstående.

Hvis du har øvrige konkrete eller praktiske spørgsmål vedrørende afhentning og oparbejdning af det købte brænde er du velkommen til at kontakte Naturstyrelsens lokale enhed.

Oplysninger om, hvorledes du kan komme i kontakt med de lokale enheder, finder du ved at følge dette link: http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/ og klikke på de afmærkede prikker på kortet.

Hvis du i forbindelse med afhentningen af brændet oplever, at der er noget som ikke er i orden med brændet – f.eks. at det ser ud som om der er fjernet træ fra stakken – bør du ikke begynde at skære træet op, da du så mister din fortrydelsesret. Du skal i stedet hurtigst muligt kontakte os på netbutik@nst.dk. eller ringe til os på 72 54 30 00, alle hverdage mellem 10.00 og 11.00, dog undtagen onsdag og lørdag.


HUSK: MILJØRIGTIG KÆDESAVSOLIE

Hvis du bruger motorsav i skoven til oparbejdning af brændet, SKAL du bruge bionedbrydelig kædesavsolie. Den kan købes hos de fleste olieforhandlere og leverandører af motorsave.

At du SKAL bruge bionedbrydelig kædesavsolie skyldes at de danske statsskove er miljøcertificeret og skovdriften skal derfor leve op til bestemte standarder og krav til miljøet – herunder at der kun bliver brugt bionedbrydelig kædesavsolie i skoven.


HUSK: SIKKERHEDSUDSTYR

Hvis du bruger motorsav i skoven er det på eget ansvar, og vi indskærper at du så bør bruge sikkerhedsudstyr som bl.a. hjelm med visir, høreværn, skærebukser og sikkerhedsstøvler.


FORTRYDELSESRET

Du har altid 14 dages fortrydelsesret når du køber brænde på www.naturstyrelsen.dk. Fortrydelsesretten løber fra den dag du afhenter dit brænde, dog udløber den senest 22 dage (14 dage + 8 dage) efter du har købt brændet på naturstyrelsen.dk.

Fortrydelsesretten kan kun udnyttes hvis brændet tilbageleveres i væsentlig samme stand og mængde. Du må f.eks. ikke begynde at save og kløve brændet. Fra fortrydelses-fristens udløb har du yderligere 14 dage til at returnere varen.

Ønsker du at fortryde købet, skal du sende en mail til netbutik@nst.dk bilagt standardfortrydelsesformularen i udfyldt og underskrevet stand.

Når du bruger fortrydelsesretten, skal du selv betale en evt. returfragt.

Når du fortryder dit køb, og fortrydelsen lever op til reglerne for fortrydelse, tilbagebetales købesummen til dig. Dette gøres ved at føre pengene tilbage til den konto brændestakken oprindeligt var købt på.

Bemærk – vi modtager ikke brænde sendt retur pr. efterkrav.

Købslovens mangelsregler finder anvendelse på køb af varer.


REKLAMATIONSRET

Udgangspunktet er, at forbrugere har 24 måneders reklamationsret. For brænde købt på naturstyrelsen.dk betyder dette, at du ved berettigede reklamationer enten kan få varen ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Det følger af købeloven § 75 a, at salgsgenstanden skal have en sådan holdbarhed og øvrige egenskaber som køberen efter salgsgenstandens karakter og forholdene i øvrigt havde rimelig grund til at forvente.

Der foreligger først en mangel ved salgsgenstanden og dermed en berettiget reklamation hvis brændet ikke svarer til den betegnelse hvorunder den er solgt med hensyn til art, mængde, kvalitet mv.

Du skal i den forbindelse være opmærksom på dels, at der altid er risiko for at træ bliver angrebet af svampe mv. og rådner, dels at træets brændeevne påvirkes af om du har opbevaret det korrekt.

Hvis du ikke opbevare brændet korrekt vil der ifølge Miljøstyrelsens hjemmeside (www.mst.dk) ske det at:

”Putter du vådt eller fugtigt brænde i ovnen, kaster du bogstaveligt talt vand på bålet. Det brænder dårligere og frigiver flere kemiske stoffer. Hvis ikke det er ovntørret, skal det lagres indtil det er tørt. Du skal opbevare brændet, så det ikke optager fugt. Udenfor er løsningen et overdækket brændeskur med god ventilation rundt om brændestablen, så fugten føres væk. Selv med et godt brændeskur er det en god ide at lade brændet eftertørre i brændekurven inde i stuen i et par dage, inden man kommer det i brændeovnen. Er du i tvivl, kan en fugtmåler til et par hundrede kroner fortælle dig, om dit brænde er tilpas tørt. Fugtigheden skal være under 18 % ”.

Du skal i øvrigt være opmærksom på at brænde du opbevare udendørs typisk kun tørrer i perioden april til september. Allerede fra oktober optager brændet ofte vand igen også selv om det ligger under tag.

Når du ønsker at reklamere over købt brænde, skal du sende en mail til netbutik@nst.dk eller tage telefonisk kontakt til os på telefon 72 54 30 00 alle hverdage mellem 10.00 og 11.00, dog undtagen onsdag og lørdag.

Bemærk – vi modtager ikke brænde sendt pr. efterkrav eller andet.


PERSONDATAPOLITIK

Cookies
En cookie er en betegnelse for det forhold, at en brugers adfærd på et netværk registreres hos brugeren selv (på brugerens harddisk). På den måde kan brugeren genkendes, fx på et websted, ved næste besøg.

Der lagres ikke personhenførbare oplysninger i en cookie, men snarere oplysninger om brugerens adfærd på et website, fx brugernavn til login på et website. En cookie lagres på brugens harddisk sammen med cachede filer. En cookie er således en tekstfil, der sendes til din browser fra en webserver og lagres på din computers harddisk. Du kan sætte din browser til at informere dig, når du modtager en cookie, eller du kan slå cookies helt fra. Det eneste disse cookies bruges til er at genkende din computer.

Når du køber brænde på naturstyrelsen.dk benyttes ”session cookies” – de holder styr på, hvad du har lagt i din indkøbskurv, mens du navigerer rundt på netbutikken. ”Session cookies” gemmes ikke på din computer, men slettes i løbet af få timer.

På www.naturstyrelsen.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer: I Internet Explorer slettes cookies under menuen ”Funktioner” -> ”Internetindstillinger” -> ”Generelt” -> ”Browserdata/Slet cookies”.

Logstatistik
Logstatistik bruges på www.naturstyrelsen.dk og betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende et website har haft, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

På www.naturstyrelsen.dk anvendes logstatistik med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter.


DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Dine personoplysninger anvendes alene i den sag, som du har indsendt dine oplysninger i forbindelse med (køb af brænde og sankebrænde). Vi videregiver alene dine oplysninger, hvis du har en sag her i styrelsen og videresendelse er nødvendig for din sag.

Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, der behandles i forbindelse med din henvendelse. Du har efter anmodning krav på at få berigtiget oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, ligesom du kan anmode om at få begrænset behandling og gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger.

Naturstyrelsen er dataansvarlig for dine afgivne oplysninger. Naturstyrelsen har hovedkontor på Førstballevej 2, 7183 Randbøl, CVR 33157274. Du kan kontakte Naturstyrelsen på nst@nst.dk og telefon 72543000.

Aktindsigt: Der kan blive givet aktindsigt efter miljøoplysningsloven og offentlighedsloven.

Oplysningerne opbevares: efter statens arkivregler dvs. normalt 5 år, medmindre andre forhold gør sig gældende fx en længerevarende retssag.

Du kan endvidere kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Kasia Torian, DPO@nst.dk og telefon 93597011 og få oplyst dine rettigheder. Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, tlf. 33193200, dt@datatilsynet.dk over vores behandling af dine persondata.

Naturstyrelsen  -  Førstballevej 2 -  7183 Randbøl Ø  -  Tlf. 72 54 30 00  -  CVR: 33157274  -  netbutik@nst.dk