Salg af jagter
  Cookies    |    Forretningsbetingelser    |     Kontakt

Vær opmærksom på, at du kun får din købskvittering på din mail og ikke i netbutikken

Salg af jagtkort til Skjern enge

Naturstyrelsen Blåvandshuk sælger hvert år 30 jagtkort til Skjern enge. Jagten administreres af Skjern Ådalens Jægersammenslutning som har ansvaret for jagten.

Formålet med at sælge 30 jagtkort til personer som ikke er medlemmer af Skjern Ådalens Jægersammenslutning er, at give jægere fra hele landet lejlighed til at opleve trækjagten på ænder og gæs i Skjern Enge uden selv at skulle leje et større jagtareal. Det er desuden muligt at deltage i et antal fællesjagter samt via lodtrækning at komme på bukkejagt i Skjern Enge.

Man skal naturligvis have gyldigt dansk jagttegn for at kunne gå på jagt i Skjern Enge, og for bukkejagtens vedkommende skal man også have bestået den obligatoriske riffelprøve.

Spørgsmål til jagterne samt salg af jagtkort kan ske til:

  • Peter Nissen, Formand for Skjern Ådalens Jægersammenslutning, tlf. 25269007 (www.skjernaajagt.dk)
  • Mads Bank-Mikkelsen, Naturstyrelsen, tlf. 21418613

For øvrige vilkår m.v. henvises til Naturstyrelsens hjemmeside samt til Skjern Ådalens Jægersammenslutnings hjemmeside, hvor du kan læse nærmere om hvordan jægersammenslutningen administrerer jagten.


Oplysning om Naturstyrelsens behandling af dinepersonoplysninger

Dine personoplysninger anvendes alene til det køb, som du har indsendt dine oplysninger i forbindelse med. Vi videregiver alene dineoplysninger, hvis du har en sag her i styrelsen og videresendelse er nødvendigfor din sag.

Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, derbehandles i forbindelse med din henvendelse. Du har efter anmodning krav på atfå berigtiget oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, ligesom dukan anmode om at få begrænset behandling og gøre indsigelse mod behandling afdine oplysninger. Naturstyrelsen er dataansvarlig for dineafgivne oplysninger. Naturstyrelsen har hovedkontor på Førstballevej 2, 7183Randbøl, CVR 33157274. Du kan kontakte Naturstyrelsen på nst@nst.dk og telefon 72 54 30 00.

Aktindsigt: Der kan blive givetaktindsigt efter miljøoplysningsloven og offentlighedsloven.

Oplysningerne opbevares efter statens arkivregler dvs normalt 5 år, medmindre andre forhold gørsig gældende fx en længerevarende retssag.

Du kan endvidere kontakte vores databeskyttelsesrådgiverKasia Torian, DPO@nst.dk og telefon 93 59 70 11 og få oplyst dine rettigheder Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K, tlf 33193200, dt@datatilsynet.dk  over vores behandling af dine persondata
   


   
Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen  -  Haraldsgade 53 -    2100 København Ø  -  Tlf. 72 54 30 00  -  CVR: 33157274   -  blh@nst.dk