Salg af Naturvejledningsture                                            Cookies|Forretningsbetingelser | Kontakt

    

Velkommen til Naturvejledningsture
Køb billet til offentlige ture i naturen


Vi byder velkommen til netbutikken, hvor du kan købe billetter til Naturstyrelsen Blåvandshuks offentlige Naturture.

Netbutikken tilbyder billetter til de af vore ture, hvor betaling er påkrævet.

Naturturene er med guide og nærmere beskrivelser af turene læses under hver enkelt tur. Bemærk Børnepris gælder for børn under 14 år.

I netbutikken betales der med dankort, og umiddelbart efter købet, modtager du en mail med bekræftelse på købet. Denne bekræftelse er vigtig at medbringe på turen, da den gælder som billet og tjekkes af guiden.

Vær opmærksom på, at der kun kan købes billet via PC og ikke via tablet eller mobiltelefon

Afbud senere end de 14 dages fortrydelsesret, udløser ikke refundering af det indbetalte beløb - Er billetten købt indenfor 14 dage før turens afholdelse, er der ingen fortrydelsesret

Dato for købsfrist under den enkelte tur er angivet hvor datoen skifter ved midnat

--

Oplysning om databehandling af dine personoplysninger:

Dine personoplysninger anvendes alene til det køb som du har registreret dine oplysninger i forbindelse med Vi videregiver alene dine oplysninger, hvis du har en sag her i styrelsen og videresendelse er nødvendig for din sag

Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, der behandles i forbindelse med din henvendelse Du har efter anmodning krav på at få berigtiget oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, ligesom du kan anmode om at få begrænset behandling og gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger.

Naturstyrelsen er dataansvarlig for dine afgivne oplysninger. Naturstyrelsen har hovedkontor på Førstballevej 2, 7183 Randbøl, CVR. 33157274. Du kan kontakte Naturstyrelsen på nst@nst.dk og telefon 72543000.

Aktindsigt: Der kan blive givet aktindsigt efter miljøoplysningsloven og offentlighedsloven.

Oplysningerne opbevares efter statens arkivregler dvs normalt 5 år, medmindre andre forhold gør sig gældende fx en længerevarende retssag.